• tjeenk willink diensten natuur

Inkomensbeheer

 

Inkomensbeheer of budgetbeheer betekent dat cliënt ons een volmacht verleent voor het beheren van (een deel van) zijn inkomen om daarmee een vooraf vastgesteld deel van de vaste lasten te betalen. Dit kan aan de orde zijn als herhaaldelijk is gebleken dat het voor cliënt moeilijk is de juiste financiële keuzes te maken. Maar bijvoorbeeld ook als cliënt regelmatig langdurig in het buitenland verblijft of voor opname naar een zorginstelling gaat. Inkomensbeheer kan in alle mogelijke gradaties. Van het betalen van de maandelijkse huur en energielasten tot het volledige beheer van het vermogen zoals bij bewindvoering, waarbij ook de aangifte inkomstenbelasting, toeslagen, inkomensondersteunende maatregelen etc. worden meegenomen. De kosten voor inkomensbeheer zijn afhankelijk van het pakket waarvoor wordt gekozen en welke afspraken met betrekking tot de werkzaamheden met cliënt worden gemaakt.

 

Standaard zijn de volgende pakketten beschikbaar:

 

Inkomensbeheer Basis:
-    Op basis van aangeleverde gegevens opstellen van een budgetplan
-    Het informeren van betreffende contacten met verzoek postadres te wijzigen
-    Ontvangen van het inkomen op een nieuw te openen bankrekening
-    Betalen van de reguliere vaste lasten conform gemaakte afspraken met cliënt
-    Maandelijks uitbetalen van eventuele tegoeden aan cliënt
-    Toezenden van een maandelijks overzicht en eens per jaar een jaaroverzicht

 

Inkomensbeheer Uitgebreid:
-    De werkzaamheden van het basispakket, aangevuld met:
-    Volledig inkomensbeheer
-    Het doen van losse betalingen
-    Het aanvragen van toeslagen en inkomensondersteunende maatregelen
-    Het doen van Belastingaangifte. Bij aangiftes over oude jaren geldt een aanvullend uurtarief.
-    Het afspreken van een beperkt aantal betalingsregelingen bij achterstanden
-    Budgetadvisering

Top