• tjeenk willink diensten natuur

Overige diensten

 

  • Budgetcoaching: Op aanvraag is budgetcoaching mogelijk. Hierbij begeleiden we cliënten in hun thuissituatie waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid bevorderen. Cliënten wordt inzicht gegeven in hun financiële huishouding, hun keuzemogelijkheden en verbeterpunten, met als doel een financieel gezonde toekomst.
  • Werkgevers: Wij hebben inmiddels diverse trajecten mogen verzorgen voor medewerkers van bedrijven, op verzoek van de werkgever. Loonbeslag komt steeds vaker voor en leidt aantoonbaar tot onrust en slechter presteren op de werkvloer. Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Het aanbieden van een traject aan medewerkers is een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde gebleken. Vooraf wordt geïnventariseerd waar behoefte aan is, waarna op contractbasis trajecten worden opgestart.
  • Beheer PGB: Als iemand beschikt over een CIZ indicatie voor zorg, dan is er de keuzemogelijkheid tussen ZIN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget). Voor cliënten met een PGB die bij ons onder bewind zijn gesteld, beheren we het PGB. We ontvangen de post van het Zorgkantoor, controleren zorgovereenkomsten, beheren en budgetteren de beschikbare gelden, waarschuwen als teveel zorg wordt ingekocht, controleren de nota’s en leggen verantwoording af aan het Zorgkantoor. Ook indien iemand niet onder bewind is gesteld bestaat de mogelijkheid het beheer van het PGB door ons te laten verzorgen.
  • Mentorschap: Een mentor kan door de Kantonrechter worden benoemd als de persoon voor wie het wordt aangevraagd niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor is bij voorkeur een naast familielid, daar deze naar verwachting de persoon om wie het gaat, goed kent. Mocht er geen familielid beschikbaar zijn dan is het mogelijk een professionele mentor te verzoeken.
  • Afwikkeling nalatenschap: Bij het overlijden van een dierbare moet er veel worden geregeld. Het is mogelijk de administratieve werkzaamheden door Bureau Tjeenk Willink te laten verzorgen. Op verzoek van nabestaanden van cliënten hebben wij dit reeds vele malen gedaan, meestal in overleg met een executeur of betrokken notaris.
  • Overige werkzaamheden op uurbasis: Door onze expertise kunnen we een welkome aanvulling zijn voor een afdeling personeelszaken, hulpverlenende instanties, zorginstellingen, scholen of overheidsorganen. Neemt u vooral contact met ons op indien u vragen heeft op dit gebied, we kijken graag wat we voor u kunnen betekenen.
Top