• tjeenk willink diensten natuur

Schulddienstverlening

 

Als bewindvoerder zijn we verplicht aandacht te besteden aan schulden. Dat betekent in de praktijk dat we schulden inventariseren, beoordelen of er sprake is van betalingsachterstanden of een problematische schuldsituatie, en vervolgens een plan van aanpak opstellen.

Bij betalingsachterstanden spreken we betalingsregelingen af met schuldeisers. Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal rechthebbende – mits zijn leefsituatie stabiel is – worden aangemeld bij de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente waar hij onder valt. Na de intake zal het contact dan grotendeels tussen schuldhulpverlening en bewindvoerder plaatsvinden. Mocht een minnelijke schuldenregeling niet tot stand komen, dan zal een beroep worden gedaan op de WSNP.
Als om uiteenlopende redenen een minnelijke regeling of WSNP niet mogelijk is, is de taak van de bewindvoerder de situatie zoveel mogelijk te stabiliseren tot het moment dat een minnelijke regeling of WSNP weer binnen bereik komt.

Top