Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Bureau Tjeenk Willink met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Bureau Tjeenk Willink verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Bureau Tjeenk Willink worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Bureau Tjeenk Willink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Bureau Tjeenk Willink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Bureau Tjeenk Willink opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Bureau Tjeenk Willink alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bureau Tjeenk Willink niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Bureau Tjeenk Willink worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bureau Tjeenk Willink uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bureau Tjeenk Willink worden onderhouden wordt afgewezen.