ExtraIcoon_Brief

Voor mijn cliënt

Levenstestament

Levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin je vastlegt wie je zaken regelt als je het zelf niet meer kunt. Het levenstestament biedt de mogelijkheid om je wil en wensen op het gebied van materiële en immateriële zaken vast te leggen bij een notaris, zodat duidelijk is welke keuzes voor jou van belang zijn in die periode in de toekomst waarin je daar zelf misschien niet meer over kunt beslissen. Het sluit aan bij de wens van velen van ons om zoveel mogelijk zelf de regie te houden. In het Levenstestament, wat feitelijk een uitgebreide volmacht is, benoem je één of meerdere vertrouwenspersonen die je vertegenwoordigen. Zij nemen beslissingen voor jou wanneer je die zelf niet meer kunt nemen. Deze vertrouwenspersoon kan een partner of familielid zijn, of een goede vriend. Het is van belang om daarbij vooraf goed te bespreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn en of de gevolmachtigde op die taak is berekend. Ook is het belangrijk om, zeker wanneer er sprake is van vermogen of veel belangen, na te denken over het benoemen van een toezichthouder en het afleggen van jaarlijkse verantwoording.

Professionele invulling

Wanneer er behoefte is aan een professionele partij als gevolmachtigde dan is Bureau Tjeenk Willink hiervoor een betrouwbare keuze. We hebben veel ervaring in het behartigen van belangen van personen die daartoe zelf niet meer goed in staat zijn. Daarnaast kunnen we familie of direct betrokkenen als toezichthouder of adviseur ondersteunen.

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.