Nalatenschap

Voor mijn cliënt

Nalatenschap

Nalatenschap

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af. Naast het emotionele aspect zijn er veel praktische zaken die soms al op heel korte termijn om aandacht vragen. Wie mag dan handelen, wat mag er worden besloten en waar moet je beginnen. Elke situatie is anders, er zijn veel regels en richtlijnen die niet altijd even duidelijk zijn. Ook wanneer er meerdere erfgenamen zijn die het niet onderling eens kunnen worden, kan het afwikkelen van een nalatenschap een lastige en langdurige kwestie zijn. Het is belangrijk om dit zorgvuldig op te pakken.

Wanneer de overledene een testament heeft, is daar wellicht een executeur in benoemd. Dit is de persoon die de laatste wensen van de overledene uitvoert en de afwikkeling verder mag oppakken, zoals dat in het testament is vastgelegd. Ook kan er in het testament een testamentair bewind zijn opgenomen, waarbij de nalatenschap onder bepaalde voorwaarden wordt beheerd door een testamentair bewindvoerder. Wanneer er geen testament is, zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. In de praktijk kan dat, zeker met meerdere erfgenamen, nogal ingewikkeld worden. Het is dan gebruikelijk dat de erven een gevolmachtigde aanstellen die namens hen mag handelen.

Bureau Tjeenk Willink kan in het testament worden benoemd als executeur of testamentair bewindvoerder. Verder kunnen erfgenamen ons inschakelen als gevolmachtigde voor het zorgvuldig afwikkelen van een nalatenschap.

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.