Icoon_04_Final

Voor mijzelf

Overlijden

Wat nu?

Als je belast bent met de afwikkeling van een overlijden of je ontvangt zelf een erfenis, dan heb je veel vragen. Wie doet wat? Hoe weet je of je erfgenaam bent? Een overlijden is iets wat iedereen ooit meemaakt, maar waarbij als het zich voordoet, toch veel vragen rijzen. In de ideale situatie heeft de overledene een testament nagelaten waarin zijn of haar wensen zijn vastgelegd. Dat geeft houvast. Maar ook dan zijn er veel praktische vragen: Wat gebeurt er met het huis, de inboedel, eventuele huisdieren? Kunnen er al abonnementen worden opgezegd en wie gaat dat doen?

Bureau Tjeenk Willink heeft veel ervaring als gevolmachtigde namens erfgenamen en als executeur in nalatenschappen. We brengen een boedel in kaart en laten deze taxeren als dit nodig is, we overleggen met nabestaanden, en voeren de diverse taken uit conform een testament en op basis van de verklaring van erfrecht. We informeren de erfgenamen, leggen verslag, verzorgen de belastingaangiftes en wikkelen af. Ook kun je ons inschakelen als achtervang, vraagbaak, toezichthouder of gevolmachtigde op deeltaken.

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.