Icoon_06_Final

Voor mijzelf

Familiezaken

‘van het concert des levens krijgt niemand een program’

Of, zoals John Lennon ooit gezegd schijnt te hebben: ‘life is what happens when you’re busy making other plans’. In je leven kun je met drastische veranderingen worden geconfronteerd. Die kunnen een heel positieve impact hebben, maar soms kan het je met vragen opzadelen waar je het antwoord echt niet op weet. Bijvoorbeeld na het verlies van werk, een ongeval met blijvend letsel, een ernstige ziekte, de zorg voor een familielid.

Zelf doen

Wanneer er iets in je gezin, met je partner of met jezelf gebeurt, dan kan je er voor kiezen om zelf alles te regelen. Het is verstandig om, wanneer alles je voor de wind gaat, in beeld te brengen wat de gevolgen zouden kunnen zijn wanneer zich zo’n ingrijpende gebeurtenis zou voordoen. Is er vermogen, zijn verzekeringen toereikend, hoe kun je risico’s verkleinen? Wie behartigt jouw belangen wanneer je dat zelf misschien niet meer kunt? Is een levenstestament aan te raden?

Samen doen

Met onze ervaring in de financiële zorgverlening hebben we veel uiteenlopende situaties voorbij zien komen. Dat betekent dat we een goede gesprekspartner zijn als het aankomt op risico’s in kaart brengen en de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Als zich zo’n drastische verandering voordoet in je leven en je hebt behoefte aan ondersteuning in het nemen van beslissingen, neem dan contact met ons op.

Laten doen

Als er geen familie is of je wilt hen niet belasten met jouw zorgen, dan is het zinvol om Bureau Tjeenk Willink in te schakelen. Wij brengen je situatie in kaart en bespreken je wensen en mogelijkheden. Op basis van afspraken die vastgelegd worden in een notariële volmacht of levenstestament behartigen we je belangen. Daarbij houd je de regie zelf. Wanneer je dit op enig moment niet meer lukt kan Bureau Tjeenk Willink de werkzaamheden blijven uitvoeren zoals we hebben afgesproken.

 

 

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.