Financial organizing

Voor mijn cliënt

Financial Organizing

Financial Organizing

In deze veeleisende samenleving blijkt het lastig voor een groeiende groep burgers om de eigen financiële en administratieve huishouding op orde te houden. Dat betreft echt niet alleen mensen die vaardigheden op dat gebied missen. Ook ondernemers, hoogopgeleide burgers, mensen van allerlei achtergronden en kennisniveaus blijken hiermee te worstelen. En dat beïnvloedt hen ook op andere leefgebieden. Een Financial Organizer biedt dan uitkomst.

Professionele ondersteuning

Een Financial Organizer van Bureau Tjeenk Willink brengt orde in de chaos. Met een aantal afspraken zoeken we uit waar de problemen zich voordoen en welke werkwijze bij de cliënt past. We begeleiden en motiveren je bij het op orde brengen en houden van je administratie. De uitvoering is maatwerk en kan per cliënt verschillen. Ons doel voor onze cliënten is een betere kwaliteit van leven bereiken waarbij administratie en financiën geen slapeloze nachten meer veroorzaken, maar een stevige basis zijn voor een zorgeloos leven.

Trajectbegeleiding op de werkvloer

Een Financial Organizer is ook uitermate geschikt voor trajectbegeleiding op de werkvloer. Loonbeslag komt steeds vaker voor en leidt aantoonbaar tot onrust en slecht presteren. Het aanbieden van een traject aan medewerkers is een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde gebleken voor ondernemers. Vooraf wordt geïnventariseerd waar behoefte aan is, waarna de trajecten na kennismaking op afstand worden opgestart.

 

 

 

 

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.