geldzaken

Voor mijzelf

Ondernemen

Hoe houd je je medewerkers financieel gezond en fit, zodat je zelf voldoende ruimte houdt om te ondernemen?

Je hebt een succesvolle onderneming met kundig en goed gekwalificeerd personeel. Maar als je werknemers thuis problemen hebben heeft dit zonder meer invloed op hun functioneren. Naast problemen in de privésfeer, bijvoorbeeld op het gebied van relaties of gezondheid, spelen financiën hier ook vaak een rol. Uit de Nibud-peiling onder werkgevers ‘Personeel met schulden 2017’ blijkt namelijk dat 62% van de ondervraagde bedrijven werknemers met financiële problemen in dienst hebben.

De kosten voor werkgevers lopen in zo’n situatie snel op. Zo wordt verlies aan productiviteit van de werknemer op minimaal 20% geschat, het verwerken van een loonbeslag kost drie uur en het ziekteverzuim bij werknemers met financiële problemen wordt geschat op zeven dagen extra per jaar per werknemer. Financiële problemen bij medewerkers verdient dan ook een hoge prioriteit bij de werkgever.

Bureau Tjeenk Willink begeleidt werknemers in een problematische situatie in opdracht van werkgevers. We weten hoe gevoelig financiële zorgen liggen en hoe moeilijk het is om zoiets bespreekbaar te maken. Maar ook hoe groot de opluchting is wanneer een traject slaagt. Een investering die te overzien is levert op de lange termijn voor zowel werkgever als werknemer een veelvoud op. En daar doen we het voor.

Meer info of vragen?

Wij helpen je graag verder.